အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) ေတြအတြက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနည္းပညာမ်ားပိုမို လုုပ္ေဆာင္နုိင္ဖို႔အတြက္ Business Innovation For Start-UP ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Park Royal ဟိုတယ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန(METI) (မက္တီ)လက္ေအာက္ရွိ (AOTS) နဲ႔ ျမန္မာ (AOTS) ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ကုိင္ရာမွာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကအေရးၾကီးတာေၾကာင့္  ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ျဖန္႔ေ၀မႈစနစ္၊ေငြေပးေခ်မႈစနစ္၊၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့စနစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္ေနတာေၾကာင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲကိုျပဳလုပ္ခဲ့တာလုိ႔သိရပါတယ္။

ဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမွာ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ အေယာက္ (၅၀)ကို ဂ်ပန္နုိင္ငံကပညာရွင္က ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိ အေသးစားအလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပည္ပလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္မႈေတြရွိလာတာေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ထုတ္လုပ္မႈနည္းဗ်ဴူဟာေတြေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာနအေနနဲ႔လည္းစြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္း၊ နည္းပညာေထာက္ပံ့မႈ၊ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈ၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ရရွိဖို႔ေတြကုိေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News