ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔ကၾကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ (၁၀၁)ၾကိမ္ေျမာက္ေစတိယဂၤဏပရိယတၱိဓမၼာႏုဂၢဟ စာေလွ်ာက္ေမးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္က  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရာဟုေထာင့္ရွိ ခ်မ္းသာၾကီးတန္ေဆာင္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေစတိယဂၤဏစာေလွ်ာက္ေမးပြဲကို ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးရဲ႕ ရင္ျပင္မွာက်င္းပခဲ့ၿပီး ေျဖမယ့္သံဃာေတာ္ေတြက ပထမရက္ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္မွာေတာ့ ပိဋကတ္က်မ္းေတြကိုအာဂုဏ္ေဆာင္ေျဖဆိုရျပီး ေအာင္ျမင္ပါက ဒုတိယရက္မွာေတာ့ ေရးေျဖစတင္ေျဖဆိုရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေရးေျဖေအာင္ျမင္သြားရင္ေတာ့ စာသင္တန္းေအာင္ျမင္တာျဖစ္ျပီး စာခ်တန္းကိုထပ္မံေျဖဆိုရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စာခ်တန္းေျဖဆိုရာမွာလည္း (၃)က်မ္းခြဲထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုႏွစ္မွာေစတိယဂၤဏပရိယတၱိဓမၼာႏုဂၢဟစာေလွ်ာက္ေမးပြဲေျဖဆိုဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ သံဃာေတာ္(၁၂၉)ပါးရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယခင္ အႀကိမ္(၁၀၀)ေျမာက္စာေလွ်ာက္ေမးပြဲမွာ သီးျခားစာခ်တန္းမွ(၃)ပါးနဲ႔ သီးျခားစာသင္တန္းမွ(၄)ပါး စုစုေပါင္းသံဃာေတာ္(၇)ပါးေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေစတိယဂၤဏပရိယတၱိဓမၼာႏုဂၢဟစာေလွ်ာက္ေမးပြဲကို ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးရဲ႕ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို ခ်ီးျမွင့္တဲ့လွဴဒါန္းေငြေတြကေတာ့ တိုးျမွင့္ေပးသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News