ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမွာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ကစျပီး ညေနပိုင္းသင္တန္းေတြကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း ကို ၁၈၉၅ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး (၁၉၉၆-၁၉၉၇) ပညာသင္ႏွစ္ မွာေတာ့ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရကာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင္ႏွစ္မွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ညေနပိုင္းသင္တန္းေတြကို မဖြင့္လွစ္ခဲ့ေပ ၂၀၁၈-၂၀၁၉  ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ျပီး လက္ရိွမွာ သင္တန္းသား လက္ခံႏိုင္ဖို႕အတြက္ စိစစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းသား/သင္တန္းသူေလွ်ာက္ထားမႈမွာ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးေအာင္ျမင္ျပီးသူ  (၁၉၇၇) ဦး၊ အစိုးရနည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္ျပီးသူ (၈၈၂) ဦး ေလွ်ာက္ထားတယ္ လို႔သိရပါတယ္။ ညေနပိုင္းသင္တန္း ေတြမွာ  ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Civil )၊ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (EC) ၊လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ (EP)၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Mech) စတဲ့ ဘာသာရပ္ (၄)ခုကို သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္ပါက AGTI ဒီပလိုမာဘြဲ႕ကိုေပးအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း (GTI)မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးျမတ္ကိုက ေျပာပါတယ္။

အခုလို ညေနပိုင္းသင္တန္းေတြ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးတာက အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေစရန္၊ နည္းပညာပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သင္ယူႏိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္လာေစရန္နဲ႕ နည္းပညာသင္တန္းသားေတြ ပိုမိုေမြးထုတ္ေပး ႏို္င္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႕ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးျမတ္ကိုက ေျပာပါတယ္။အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္း ညေနပိုင္းသင္တန္းမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ သင္တန္းေၾကး တစ္ႏွစ္ကို ေငြက်ပ္(၂ သိန္း ၄ ေသာင္း)ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလအေနနဲ႕ (၃)ႏွစ္ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News