၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေရ၊အစားအစာႏွင့္စြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ မဟာမဲေခါင္ဖိုရမ္ကို ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Inya Lake Hotelၿပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ဒီဖိုရမ္မွာေတာ့ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔(WWF) မွ  ၿမန္မာ႔အသက္ေသြးေၾကာမ်ားၿဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီၿမစ္နဲ႔သံလြင္ျမစ္တို႔လို ေဒသတြင္းရွိ ၾကီးမားတဲ႔ ၿမစ္ၾကီးေတြနဲ႔ ၿမစ္၀ကြ်န္းေဒသမ်ားကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ အေရးၾကီးေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ မဟာမဲေခါင္ဖိုရမ္က ကမာၻေပၚမွာ အၾကီးဆံုးနဲ႔လူေနအထူထပ္ဆံုး ၿမစ္၀ွမ္းေဒသတစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ မဲေခါင္ၿမစ္၀ွမ္းကို စီမံခန္႔ခြဲၿခင္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ဖို႔ၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ မဲေခါင္ၿမစ္၀ွမ္းကို မွ်ေ၀ပိုင္ဆိုင္ၾက တဲ႔ ႏိုင္ငံ(၆)ႏိုင္ငံၿဖစ္တဲ႔ ၿမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊တရုတ္၊လာအို စတဲ႔ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိၾကတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြကလဲ မဟာမဲေခါင္ဖိုရမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။မဟာမဲေခါင္ ဖိုရမ္အတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(WWF)မွ  ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အသက္ေသြးေၾကာမ်ား  ၿဖစ္တဲ႔ ၿမစ္မ်ားႏွင့္ၿမစ္၀ကြ်န္းေဒသေတြကို တည္တံ့ေစရန္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေပးထားတဲ႔ ေဒသအတြင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေတြကို ပါ၀င္ပံ့ပိုးေနတာၿဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္တဲ့ ေရ၊အစားအစာႏွင့္စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ မဟာမဲေခါင္ဖိုရမ္ဟာ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ကေန (၆)ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News