ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးစီးၿပီး  Digital Marketing and E-commerce ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ICT Talk ကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅)ရက္မွာျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွာျပဳလုပ္တဲ့ အၾကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။အခုလို ICT Talk ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ICT နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္၊ ICT နဲ႔ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္၊ Digital Marketingကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ Digital Marketing နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ Digital Marketing နဲ႔ E-commerce ဘယ္လိုခ်ိတ္ဆက္ရမလဲ၊ ဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပံု၊ ဘဏ္ေတြက E-commerce ကို ဘယ္လို ပံ့ပိုးေပးနိုင္မလဲ ျပည္တြင္းမွာေစ်းကြက္ရွာေဖြရာမွာ ရိုးရိုး(Traditional Marketing )ကေန Digital Marketing ကို ကူးေျပာင္းႏိုင္ေစရန္၊ E-commerce ကေနတစ္ဆင့္ ေစ်း၀ယ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္စတဲ့ က႑ေတြနဲ႔ အေၾကာင္း အရာေတြကို ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။Digital Marketing နဲ႔ E-commerce ကို ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာ့  ေနာက္က် ေနျပီလို႔သိရပါတယ္။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ Digital Marketingကို လုပ္ေဆာင္ရင္ရရိွလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူူးေတြ၊ E-commerce နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သိရိွမႈနည္းပါးေနေသးတာေၾကာင့္ အခုလို ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ICT Talk ကိုျပဳလုပ္တာ (၅)ၾကိမ္ရိွျပီျဖစ္ျပီး လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅)ရက္မွာေတာ့Digital Marketing and E-commerce ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ MICT Park မွာ ညေန(၃)နာရီမွာျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News