မႏၱေလးၿမိဳ႕ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ မႏၱေလးစက္မႈဇုန္ကေနာင္ခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ့ အာမခံအလုပ္သမားေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ့ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြမွ သိရပါတယ္။ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ ကုိ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ေဆးခန္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ  ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆးရုံ နဲ႔ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမတၱာရွင္ေဆးရုံတုိ႔ရဲ႕ အနီးတ၀ုိက္မွာေနထုိင္တဲ့ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလုိ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာဟာ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပလူနာေဆးကုသမႈေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိ ယခင္ကထက္ပုိမုိကာ အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔ရုံးခ်ဳပ္ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ကုိကုိ ကေျပာပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္ေဆးကုခန္း (၁) ခန္းနဲ႔ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္ (၂) စင္းတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အာမခံအလုပ္သမားေတြအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ့ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြမွာ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ သိထားသင့္တဲ့ လူမႈဖူလုံေရးအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာေတြ အာမခံအလုပ္သမားေတြ အလြယ္တကူ ၀န္ေဆာင္မႈ ရရွိႏုိင္မယ့္ ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းေတြအေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ေတာင္ႀကီးနဲ႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တုိ႔မွာလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News