ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ရွိ ဗိုလ္ဆြန္ပက္(အထက္)လမ္းႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ျပည္သူမ်ားအပန္းေျဖနားေနႏိုင္ဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္  အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ရွိ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္(အထက္)လမ္းႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားၿပင္ဆင္ေရးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဗိုလ္ဆြန္ပတ္(အထက္)လမ္းႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားကို အမႈိက္ေတြရွင္းလင္းၿပီး မိလႅာကန္ေတြနဲ႔ ေရေျမာင္းေတြကိုကြန္ကရစ္ခင္းတာေတြျပဳလုပ္ေပးေနတာပါ။

အခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအလွဆင္ဖို႔အတြက္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီမွ အမႈိက္မပစ္ဖို႔ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ေတြေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ လက္ရွိမွာအမႈိက္ပစ္တဲ့သူေတြရွိေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဗိုလ္ဆြန္ပက္(အထက္)လမ္းႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားကို အမႈိက္ေတြရွင္းလင္းၿပီး ျပည္သူေတြနားေနအပန္းေျဖႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြအျပင္၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ကေလးကစားကြင္းေတြထည့္သြင္းသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြကေတာ့ အရင္ကေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာ အမႈိက္ေတြ၊ မိုးတြင္းကာလဆိုေရလွ်ံတာေတြ၊ မိလႅာပိုက္ေပါက္တာေတြရွိခဲ့ၿပီး အခုလိုေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကိုအလွဆင္ ျပဳျပင္ေပးေနတာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမႈရရွိၿပီး ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္လာမွာၿဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္ဗိုလ္ဆြန္ပက္(အထက္)လမ္းႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွိ အလွဆင္တဲ့လမ္းေတြရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုေတာ့ ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕က(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ကူညီေပးၿပီးရပ္ကြက္ေန ျပည္သူေတြက (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းထည့္၀င္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိိပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္(အထက္)လမ္းႏွင့္လမ္း-၃၀(အထက္) ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအပါအ၀င္ အလွဆင္ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ေဖးလမ္းၾကား (၅) ခုရွိေနၿပီးၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News