မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈသင္တန္း(HACCP) အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၆)ရက္က မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အစားအေသာက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူေတြအမ်ားအျပားရွိေနၿပီး  စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့စီမံခန္႔ခဲြမႈအေၾကာင္းေတြသိရွိေစဖုိ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အစားအေသာက္ေတြကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်နုိင္ေစဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံတကာကထုတ္လုပ္တဲ့နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးအခုေဆြးေႏြးပဲြကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကုိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၄၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စားေသာက္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစနစ္အဆင့္ဆင့္ေတြ၊ အစားအေသာက္သန္႔ရွင္းေစဖုိ႔အတြက္ ထုတ္ပုိးမႈနည္းစနစ္ေတြ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိထားသင့္အခ်က္အလက္ေတြ၊ နည္းပညာေတြနဲ႔စီမံခန္႔ခဲြမႈအပုိင္းေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္တဲ့ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈသင္တန္း(HACCP) အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိTUV Rheinland(ရိန္းလန္း) Co.,Ltd ကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News