အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)က (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ အတြင္း စက္ရံု/အလုပ္ရံု(၁၁)ရံုနဲ႔ အလုပ္သမား (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကိုကြင္းဆင္းေဆး ကုသျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)မွ သိရပါတယ္။အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)နဲ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ထန္းတစ္ပင္)တို႔က စက္ရံု/အလုပ္ရံုေတြကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ကြင္းဆင္း ေဆးကုသျခင္းနဲ႔ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲေတြ ျပဳလုပ္ေနတာပါ။ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း စက္ရံု/အလုပ္ရံု (၁၁)ရံုနဲ႔ အလုပ္သမား (၃၀၀၀)ေက်ာ္ကိုကြင္းဆင္းေဆးကုသျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)မွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ သီတာစိုး ကေျပာပါတယ္။အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)အေနနဲ႔ကြင္းဆင္းေဆးကုသရာမွာ ခြဲစိတ္အထူးကု၊ အရိုး/အေၾကာအထူးကု၊ အေထြေထြေရာဂါအထူးကု၊ သားဖြား/မီးယပ္အထူးကု နဲ႔ သြား/ခံတြင္းအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးေတြက ကြင္းဆင္း ေဆးကုသေပးတာပါ။အခုလိုေဆးကုသ ေပးရာမွထပ္မံ ကုသဖို႔လိုအပ္သူေတြကို လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာေဆးရံုေတြမွာ ဆက္လက္ကုသေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စက္ရံု/အလုပ္ရံုေတြက ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အခုလိုလူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီးမွ အထူးကုေတြကိုယ္တိုင္လာေရာက္ စမ္းသပ္ေပးတာဟာ အလုပ္ခ်ိန္မလစ္ဟင္းတာေၾကာင့္္အဆင္ေျပတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လိုအပ္တဲ့ ေဆးေတြကိုပါအခမဲ့ေပးတာ ေၾကာင့္ပိုအဆင္ေျပတယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုကြင္းဆင္းကုသရာမွာ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး (ရန္ကုန္)မွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ ဒုတိယေဆးရံုအုပ္၊ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ၊ သူနာျပဳ နဲ႔ အေထာက္အကူျပဳေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၁၆) ၿမိဳ႕နယ္မွာ အလုပ္သမားေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ခရုိင္ရုံး (၄) ရုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးခဲြ (၇၈) ရုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅)ခန္း၊ လူမႈဖူလုံေရး -ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္ေဆးကုခန္း (၁) ခန္း၊ (PPS) စနစ္နဲ႔ စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္တဲ့ေဆးခန္း(၃)ခန္း၊ ေရြ႔လ်ား ေဆးကုသယာဥ္(MMU) (၁) စီးတုိ႔နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News