ျမန္မာ့ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရဲ႕ အခက္အခဲေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆန္စပါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ညီလာခံကို လာမယ့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းမႏၱေလးၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဆန္ကုန္သည္မ်ား အသင္းက သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးညီလာခံကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ၿပဳ လုပ္သြားမွာပါ။ ျပည္ပ တင္ပို႔ေနတဲ့ ဆန္စပါးအရည္အေသြး ျမွင့္တင္ရန္၊ ႏွစ္စဥ္ဆန္တန္ခ်ိန္ ပိုၿပီး တင္ပို႔ ႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္း ဆန္းေစ်း မ်ားစြာမျမင့္တက္ေစေရးနဲ႔ လယ္သမားေတြဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီညီလာခံကိုလယ္ယာက႑နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ျပည္ပဆန္တင္ပို႔ေနတဲ့ကုန္သည္ေတြ၊ ျပည္တြင္း ဆန္ကုန္သည္ေတြ၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္ေတြေတာင္သူလယ္သမားေတြအပါအ၀င္လူဦးေရ ၇၀၀ ၀န္းက်င္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ခန္႕မွန္းထားတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဆန္ကုန္သည္မ်ားအသင္း အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ 

ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ညီလာခံကို၂၀၁၈ခုႏွစ္က ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မိုးစပါး၊ ေႏြစပါး အေျခခံေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အညီ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ၀ယ္ယူဖို႔ စတာေတြကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုလို ညီလာခံ ျပဳလုပ္ေပးတာက ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားျမွင့္တင္ေရးအတြက္အခြင့္အလမ္း ေတြရရွိေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းနဲ႔ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ နဲ႔ ဆန္စပါးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး သုံးသပ္တင္ျပမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News