တရုတ္ျပည္နယ္စပ္က ဖမ္းဆီးပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းက ဆန္တင္ပို႔မႈေတြမွာ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူထံက သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက နိုင္ငံေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ကို ဆန္တင္ပို႔ေနၿပီး တရုတ္ျပည္ကို တင္ပို႔မႈက(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပံုမွန္တင္ပို႔မႈ၊ နယ္စပ္တင္ပို႔မႈမွာ နယ္စပ္တင္ပို႔မႈကိုအဓိကထားတင္ပို႔ရၿပီး တရုတ္ျပည္ကို မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္နယ္စပ္ဂိတ္ေတြကေန တင္ပို႔ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္ အေရာင္းဝယ္ေကာင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္တြင္းက ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္ခ်ိဳးကာ တန္ခ်ိန္ ၃.၈သန္း တင္္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တရုတ္နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္္တြင္းဆန္တင္ပို႔မႈ တန္ခ်ိန္(၂)သန္း မျပည့္သလိုအေရာင္း အဝယ္အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဆန္စပါးကုန္သည္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးစိုင္းေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းကဆန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတင္ပို႔မႈ၊ ပံုမွန္တင္ပို႔မႈမွာဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းတို႔လိုႏိုင္ငံေတြကိုယွဥ္ ၿပိဳင္ဖို႔ကခက္ခဲေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ၁ဧကစပါးတင္း၁၀၀ေက်ာ္ထြက္ရွိခ်ိန္မွာျပည္တြင္းက၁ဧက တင္း၆၀၊ ၇၀ဝန္းက်င္သာထြက္ရွိေသးတာေၾကာင့္ ပံုမွန္တင္ပို႔မႈမွာမယွဥ္ႏိုင္ဘူးလို႔သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္နယ္စပ္တင္ပို႔မႈကို ပိုမိုအားထားေနရၿပီး တရုတ္နယ္စပ္ ဆန္တင္ပို႔မႈအခက္အခဲကို G to G ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ တင္ပို႔မႈမ်ိဳးျဖစ္မွာသာ ေျပလည္ႏိုင္မယ္လို႔ ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။ျပည္ပကိုအဓိကတင္ပို႔ေနတဲ့ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြက ငစိန္၊ရတနာတိုး၊ ရက္(၉၀)၊ မေနာသုခ၊ ဆန္ကြဲစတဲ့ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာအရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ဆန္စက္ေတြရွိလာတာေၾကာင့္ ျပည္ပကလိုခ်င္တဲ့ ဆန္အရည္အေသြးမ်ိဳးျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News