ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)နဲ႔ အီတလီနိုင္ငံ ပါမားတကၠသိုလ္တို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ERASMUS (အရစ္မတ္+KA 107) ပေရာဂ်က္ကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လသာျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) အပန္းေျဖခန္းမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)နဲ႔ အီတလီနိုင္ငံ ပါမားတကၠသိုလ္တို႕႔အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေရးအစီအစဥ္(Mobility Project) ကို ဥေရာပသမဂၢကိုေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေလွ်ာက္ထားမႈဟာ ERASMUS (အရစ္မတ္) ပေရာဂ်က္အေနနဲ႔ E.U ေထာက္ပံ့ေငြရရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္

။ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)နဲ႔ ပါမားတကၠသိုလ္တို႔က တကၠသိုလ္အခ်င္းခ်င္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမႈရိွျပီး ဒီပေရာဂ်က္စီမံကိန္းကိုလည္း E.U ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႕ (၂) ႏွစ္စီမံကိန္း ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလို ပေရာဂ်က္ျပဳလုပ္ရတာက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ တကၠသိုလ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။စီမံကိန္း (၂)နွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၀)ဦးက အီတလီနိုင္ငံ ပါမားတကၠသိုလ္တို႔မွာ သြားေရာက္ျပီး ေဆးပညာကို သင္ၾကားရမွာျဖစ္ကာ  ျပည္တြင္းကဆရာ၊ဆရာမ (၁၀) ဦးကေတာ့ ပါမားတကၠသိုလ္ရွိ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို ေဆးပညာသင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီစီမံကိန္းအတြင္းမွာဘဲ ပါးမားတကၠသိုလ္က ဆရာ၊ဆရာမေတြကလည္း ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ကို လာေရာက္ျပီးေတာ့ ေဆးပညာသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ERASMUS  (အရစ္မတ္+KA 107)  ပေရာဂ်က္ေအာင္ျမင္ပါက E.U အေနနဲ႔ (၅)ႏွစ္တာစီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ျပီး ေဆးတကၠသုိလ္ (၁) အျပင္ တျခားေဆးတကၠသိုလ္ေတြ၊နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေတြပါ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News