သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဟာ လူသားအားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလူသားေတြသံုးစြဲေနရတဲ့ ေနမႈစားမႈဆိုင္ရာေတြမွာ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပလတ္စတစ္သံုးစြဲမႈေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္တဲ့ေနရာမွာ အေရးႀကီးလာတာေႀကာင့္ ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲဖို႔ကို ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က အႀကံေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ တည္ရွိေနတဲ့ အရာေတြကို အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့အခါ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးသြားဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕အရာေတြက လြယ္လြယ္နဲ႔ပ်က္စီးသြားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အထိ မပ်က္မစီးတည္ရွိေနတာပါ။ အဲ့ဒီ့ထဲမွာေတာ့ လူသားေတြေန႔တိုင္းလိုလို အသံုးျပဳေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ရဲ႕ ပ်က္စီးမႈကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ကေန ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္အထိ သက္တမ္းႀကာျမင့္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ေန႔စဥ္သံုးစြဲမိေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ေႀကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးႏိုင္မႈေတြကို ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ တာဝန္ခံ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က ေျပာျပေပးသြားမွာပါ။

ပလတ္စတစ္သံုးစြဲတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကေတာ့ ကမ္းေျခသန္႔႐ွင္းေရးေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈေတြ၊  အမိႈက္ေတြအားလံုးကိုစနစ္တက်စြန္႔ပစ္ၾကမယ္၊ ပလတ္စတစ္ေတြ အစား စကၠဴအိတ္ေလးေတြ ကိုအစားထိုးအသံုးျပဳၾကမယ္ဆိုရင္ ျပႆနာေတြျဖစ္လာေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုးကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ တာဝန္ခံ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္ကေျပာပါတယ္။လူသားေတြ အမ်ားအားျဖင့္သိထားတဲ့ အသိကေတာ့ ေဆးလိပ္အရက္ေတြေႀကာင့္သာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႀကတယ္လို႔ ထင္ေနႀကေပမဲ့ ပလတ္စတစ္ေႀကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကလည္း အေရးႀကီးလာတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရေနသတၱဝါေတြနဲ႔ သဘာဝသစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးမႈေတြမွာလည္း ပလတ္စတစ္ေႀကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈေတြဟာ ျမင့္တက္လာႏိုင္တာေႀကာင့္ ျပည္သူေတြ စနစ္တက်သံုးစြဲဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္သံုးစြဲလို႔ရတဲ့ အထိ သံုးစြဲကိုဖို႔ ျမန္မာ့အစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ တာဝန္ခံ ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က အႀကံေပး ေျပာႀကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News