ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား(၁၈)ႀကိမ္ေၿမာက္ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္မွ(၂၂)ရက္ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေတာ္ၾကီးသဘာ၀ဥယ်ာဥ္ မဟာၿမိဳင္ကြ်န္းမွာက်င္းပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံပန္း၀ါသနာရွင္မ်ားအသင္း၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ၀ါးအသင္း တို့က ပူးေပါင္းၿပီးက်င္းပေနတဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား (၁၈)ၾကိမ္ေၿမာက္ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲ မွာ အပင္မွ သီးလွ်င္အသီး၊ ႏြယ္မွသီးလွ်င္၀လံ၊  ပင္ေစာက္မွပြင့္လွ်င္ပန္း၊ နဲ႔ အႏြယ္မ်ိဳးမွပြင့္လွ်င္မန္ ဆိုၿပီးပန္းမန္အုပ္စုလိုက္ခြဲၿခားၿပီး ၿပပြဲနဲ႔ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္က်င္းပေနတာၿဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနတဲ႔ ဒီၿပပြဲကို ၿမိဳ႔ေတာ္စိမ္းလန္းစိုေၿပ သာယာလွပေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွာ ၿပည္သူလူထု စိတ္ပါ၀င္စားလာေစရန္၊ အဆင့္ၿမင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို ၿဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ နဲ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔ၿခင္းစိမ္းလန္း စိုေၿပေရး ေဆာင္ရြက္ၿခင္းကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႔ေတာ္အၿဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ အစရွိတဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ၿပဳလုပ္တာၿဖစ္ပါတယ္။

အခုၿပဳလုပ္ေနတဲ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား(၁၈)ၾကိမ္ေၿမာက္ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿပည္တြင္းသစ္ခြ ၊ ၿပည္ပသစ္ခြ၊ သက္ၾကီးပုပင္၊ ရြက္လွပင္၊ ရာသီပန္းတို႔နဲ႔အတူ တၿခားရွားပါးအပင္မ်ိဳးစိပ္ေတြကို ၿပခန္း(၅၁)ခန္းနဲ႔ၿပသထားတာၿဖစ္ ပါတယ္။ဒါ့အၿပင္ ေၿမယာရႈခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ၿပည္ပသစ္ခြ ကတ္တလီယာၿပိဳင္ပြဲ၊ ၿပည္တြင္းသစ္ခြၿပိဳင္ပြဲ၊ ႏွင္းဆီပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးၿပိဳင္ပြဲ အစရွိတဲ႔ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၃)မ်ိဳးကိုလည္း ထည့္သြင္း က်င္းပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား (၁၈)ၾကိမ္ေၿမာက္ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမွ၀ာာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။   

 

 

Related News