လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ Singapore Contractors Association Ltd., ၊ ASK Limited နဲ႔ International Society For Fall Protection တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊  သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ Workshop ေတြ၊ ျပပြဲေတြနဲ႔ အသိပညာေပးပြဲ စတာေတြကို  စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းေနေသးတယ္လို႔ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံု၊အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုး၀င္းစိန္ ကေျပာပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈေတြကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းေတြ၊ ၀တ္စံုေတြရဲ႕အေရးပါပံုေတြကိုလည္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ILO ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ေသဆံုးမႈဟာ(၂.၃)သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈက (၃)သိန္းခြဲေက်ာ္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါခံစားရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈက (၂)သန္းခန္႔ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News