မွန္ေပၚမွာအေျခခံျပီး ဓါးကိုအသုးံျပဳကာ ေရးဆြဲရတဲ႔ မွန္ပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္းေတြကို မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႔ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိုဳက္၀ိုင္းမသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ သင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္ဟာ မွန္ပန္းခ်ီေရးဆြဲရာမွာ က်ြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီမွန္ပန္းခ်ီပညာရပ္ကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန မသန္စြမ္းသက္ႀကီး သင္တန္းေက်ာင္းမွာ တံဆိပ္ရုိက္ပညာကိုသင္ႀကားေပးရင္းနဲ႔ မွန္ေပၚမွာတံဆိပ္ရုိက္လို႔ရတယ္ဆိုတာကို သိရွိခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ႔ေနာက္ တီထြင္စမ္းသပ္ရင္းနဲ႔ မွန္ေပၚမွာပန္းခ်ီဆြဲလို႔ရတယ္ဆိုတာကို ထပ္မံသိရွိ ခဲ႔ပါတယ္။ ဦး၀င္းတင္ပထမဦးဆုးံစမ္းသပ္ေရးဆြဲတာက လွည္းယာဥ္ပုံျဖစ္ျပီး သူကၽြမ္းက်င္လာတဲ႔အခါမွာ သင္တန္းသားေတြကို သင္ႀကားေပး ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီပညာရပ္ဟာ ေျခေထာက္မသန္တဲ႔သူေတြအတြက္ လက္တစ္ခုတည္းနဲ႔ဖန္တီးလို႔ရတဲ႔ပညာရပ္ျဖစ္ျပီး အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္း အျဖစ္ ရပ္တည္လို႔ရတာေႀကာင္႔ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိတဲ႔ပညာရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ မွန္ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူဦး၀င္းတင္က ေျပာပါတယ္။

မွန္ပန္းခ်ီဆိုတာ ႀကည္႔မွန္ေပၚမွာ ဓါးကိုအသုးံျပဳျပီး ကိုယ္လိုခ်င္တဲ႔ပန္းခ်ီပုံစံေရးဆြဲရတဲ႔ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွန္ပန္းခ်ီမွာ အနည္းဆုးံ (၉)လက္မ(၁၂)လက္မကေန အမ်ားဆုးံ(၂)ေပ(၃)ေပဆုိဒ္အထိရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ မွန္ပန္းခ်ီမွာ အဓိကလူႀကိဳက္မ်ားတာက လွည္းယာဥ္ပုံ၊ ဇီးကြက္ပုံ ၊ကိႏၷရီကိႏၷရာပုံ စတဲ႔ပုံေတြျဖစ္ျပီး ခရစ္စၥမတ္၊ မဂၤလာေဆာင္ရာသီေတြမွာ အမ်ားဆုးံမွာယူမႈေတြရွိေနပါတယ္။ မွန္ပန္းခ်ီတစ္ခ်ပ္ ေရးဆြဲရာမွာေတာ႔ အနည္းဆုးံတစ္နာရီကေန တစ္ရက္ခန္႔အထိႀကာျမင္႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီမွန္ပန္းခ်ီကို သင္ႀကားသူ သင္တန္းသား (၇)ဦးခန္႔ရွိျပီး သူတို႔ေရးဆြဲထားတဲ႔ပုံေတြကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔မွာယူမႈေတြရွိေနတယ္လို႔ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္း ေက်ာင္းကေက်ာင္းအုပ္ဦးေက်ာ္ဇင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္:ကို (၁၉၅၄)ခုႏွစ္၊ ႀသဂုတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ျပီး မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ ဘ၀ဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္ျပီး လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာဂုဏ္သိကၡာရွိရွိရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းပညာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာေတာ႔ မွန္ပန္းခ်ီပညာရပ္အျပင္ အီလက္ထေရာနစ္သင္တန္း၊ တံဆိပ္ရုိက္သင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ဆံသသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္း ဘုရားဆင္းတုေတာ္ထုလုပ္တဲ႔ သင္တန္းတို႔ကို သင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

 

 

Related News