ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္းအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ စီမံကိန္းထဲမွာတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ အင္းစိန္-ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာၾကားမွာရိွတဲ့  ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္း (level crossing ) အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမွာ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းပိုင္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းပါ၀င္တဲ့ ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမွင့္တင္မႈအပိုင္းကို အခုလအတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္-ၾကည့္ျမင့္တိုင္လမ္းပိုင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္းေတြကုိ စတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။အခုလို ေဆာင္ရြက္ရတာ ယာဥ္ေတြအဆင္ေျပစြာနဲ႔ ျမန္ဆန္စြာျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေစဖို႕ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

အင္းစိန္-ၾကည့္ျမင့္တိုင္လမ္းပိုင္းမွာပါ၀င္တဲ့ ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္းျပဳျပင္မႈမွာပါ၀င္တဲ့ သမိုင္းျမိဳ႕သစ္ ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ ျပီးစီးသြားျပီလို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာလည္း ရြာမေက်ာင္းလမ္း ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္းကို စတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး  တစ္လမ္းပိတ္တစ္လမ္းသြားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အုတ္က်င္း  ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္းမွာေတာ့ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားတဲ့အတြက္ လမ္းတစ္လမ္းပိတ္ျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး  (၅)ရက္အတြင္း အျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ကားလမ္းျဖတ္ကူးလမ္းပိုင္းေတြျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာလည္း  ရထားလမ္းရဲ႕ လက္၀ဲရစ္အပိုင္းကို အရင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးမွ လက္ယာရစ္အပိုင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News