လူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔(ရန္ကုန္)မွၾကီးမွဴးျပိီး နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)မွာ အေရးေပၚအသက္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၁၉)သင္တန္းဆင္းပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းလူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ၾကီးမွဴးျပိီး နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ကေန (၆)ရက္ထိ အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းကိုသင္ၾကားခဲ့ၿပီး  ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၆)ရက္မွာေတာ့ သင္တန္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အေရးေပၚအသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို အသိပညာေပးခ်င္တဲ့အတြက္ အခုလိုျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ အေရးေပၚအသက္ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းမွာ  ရန္ကုန္တု္ိင္းေဒသၾကီးမွာရွိတဲ့ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအသင္းမ်ား ၊ ရွင္သန္ကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအသင္း ၊  ထာ၀ရအလင္းတန္းပရဟိတအသင္း ၊ ျပည္ပပရဟိတအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေမွာ္ဘီ)က ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ၊ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္းအေယာက္(၃၀)ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သင္တန္းဆင္းပြဲနဲ႕အတူ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအေနနဲ႔  မေတာ္တဆျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ား၊ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သင္တန္းမွာ ဆုရရွိတဲ့ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူေတြကိုလည္း ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းလူမႈကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းျပီး အေရးေပၚ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္းေတြကို ျမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News