ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုး(ဗဟို)ရဲ႕ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနအမွန္ကို သိရွိေစဖို႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇)ရက္က စာနယ္ဇင္း၊သတင္းမီဒီယာမ်ားနဲ႔  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအရံုး (ဗဟို)မွာေတြ႔ဆံုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအရံုး(ဗဟို)ရဲ႕ လက္ရွိအမႈေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းက ေခတ္စနစ္နဲ႔ မညီေတာ့လို႔ျပင္ဆင္ဖို႔ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ပထမမူၾကမ္းကိုေရးဆြဲၿပီးၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္တဲ့ ပထမမူၾကမ္းကိုေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနကို တင္ျပထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္ရရွိရင္  ဒုတိယမူၾကမ္းကို ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး တတိယမူၾကမ္းေရးဆြဲမႈအျပီးမွာ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ဂီတအစည္းအရံုး၀င္မ်ားနဲ႕ညီလာခံျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 FM ေတြမွာ ထုတ္လႊင့္တဲ့ သီခ်င္းေတြကုိ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဂီတအစည္းအရံုးအမႈေဆာင္အဖြဲ႔ လက္ထက္မွ စတင္ၿပီး ဂီတအႏုုပညာေၾကးေတြကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိအမႈေဆာင္လက္ထက္မွာလည္း ဆက္လက္ေပးေနၿပီး သီခ်င္းေတြရဲ႕ ေတးေရးသူ၊တီးခတ္သူ ေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္အတိအက်မရွိတာေၾကာင့္  FM ေတြက ေပးပို႔တဲ့ စာရင္းအတုိင္း ကမာၻဇဘဏ္မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဂီတပညာရွင္ေတြရဲ႕ အေကာင့္ေတြမွ တစ္ဆင့္ အႏုပညာေၾကးေတြ ေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအရံုး(ဗဟို)ရဲ႕လက္ရွိအမႈေဆာင္ေတြဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အမႈေဆာင္သက္တမ္း (၁)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီလို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News