သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ လက္ရွိႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္ခအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား(၁)ဦးကို ေငြက်ပ္(၃၀၀၀)ႏႈန္း ေကာက္ခံေနၿပီး လာမယ့္ဧၿပီလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(၅၀၀၀)ႏႈန္းတိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕ထံက သိရပါတယ္။

သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို ေဂါပကအဖြဲ႕မွ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ရွိ ဓာတ္ေတာ္ေတြကိုထုတ္ထားေပးၿပီး ေခါင္းေပၚတင္ကာဓာတ္ေတာ္ေတြကိုပူေဇာ္ခြင့္ေပး တယ္လို႔သိရပါတယ္။  လက္ရွိႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္ခကို ႏိုင္ငံျခားသား(၁)ဦးကို ေငြက်ပ္(၃၀၀၀)ႏႈန္း ေကာက္ခံေနၿပီး လာမယ့္ဧၿပီလ(၁)ရက္ကစတင္ကာ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(၅၀၀၀) ႏႈန္းတိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားမယ္လို႔ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္ ဦးသိန္းဦးကေျပာပါတယ္။

သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ကို ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာလအထိ၊ ေအာက္တိုဘာလမွမတ္လအထိ (၆)လ တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ (၂၀၁၈)မတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားသား(၂၁၀၆၂)ဦး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဧည့္၀င္ေၾကး ေျခာက္ရာ သံုးဆယ့္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္က်ပ္(၆၃၁၈၆၀၀၀)ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၂၀၁၈) ခုႏွစ္ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ႏိုင္ငံျခားသား(၁၉၆၉၈)ဦး၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဧည့္၀င္ေၾကး သိန္းငါးရာ့ကိုးဆယ္ေက်ာ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဧည့္၀င္ေၾကးေတြကိုေတာ့ ေစတီေတာ္ျပဳျပင္မြမ္းမံတာေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းလစာေပးရာမွာအသံုးျပဳတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

      

Related News