ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြပါဝင္ဆင္ႏႊဲတဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔အၾကိဳ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္မနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ေလ့က်င္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္းေဘာလံုးကြင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုေန႔အၾကိဳ ထမနဲထိုးျပိဳင္ပြဲမွာ အတန္းသာယာေရးေကာ္မတီအလိုက္ ပထမႏွစ္ကေန ပဥၥမႏွစ္အတန္း ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ၊ ဒီပလိုမာတက္ေရာက္ေနသူေတြအျပင္ မဟာတန္းတက္ေရာက္ေနတဲ့ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသားေတြ ပါဝင္တဲ့ အသင္းဆယ္သင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အသင္းတစ္သင္းစီမွာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူ ၁၅ ဦး၊ ၾကီးၾကပ္သူဆရာမတစ္ဦး၊ ေရထိုင္ဆရာတစ္ဦးစီနဲ႕ ထမနဲထိုးၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယွဥ္ျပိဳင္ျပီးတဲ့ ထမနဲေတြကိုေတာ့ ပါေမာကၡဌာနမွဴးေတြပါဝင္တဲ့အကဲျဖတ္အဖြဲ႕က စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျပီး အနံ႕အရသာျပည့္စံုတဲ့ ထမနဲဆု၊ စည္းလံုးညီညြတ္ဆုေတြအျပင္ အသင္းေတြအကုန္ဆုရရွိေအာင္ ႏွစ္သိမ့္ဆုေတြပါ ထည့္သြင္းေပးအပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ အသင္းလိုက္ လူစုအားေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပီး အကအလွေတြအျပင္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပါ ထမနဲထိုးတဲ့သူေတြ အားတက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းအားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခုျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႕အၾကိဳ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲက ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ သံုးရာခန္႔လာေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္က ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစတင္ကာ မိမိတကၠသိုလ္အစီအစဥ္နဲ႔ ဝင္ခြင့္ေခၚခြင့္ရတဲ့ တကၠသိုလ္(၁၁)ခုထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ျပီး အထကျမန္မာျပည္က ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေတြပါ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အၾကိဳ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News