ၿမန္မာႏိုင္ငံၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းအခမဲ႔သင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉)ရက္ကစျပီး နာနတ္ေတာလမ္း၊ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ၀န္းထဲရိွ  ျမန္မာႏိုင္ငံၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ၾသဂဲနစ္အသီးအႏွံ၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ထုတ္ကုန္ နဲ႔ သြင္းအားစုေတြကို စားသံုးသူေတြဘက္မွ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားၿပားလာတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈေတြမွာလည္းတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီလို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္းသင္တန္းေတြကို လစဥ္အခမဲ႔ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာပါ။ဒီလို လစဥ္ အခမဲ႔ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးေနတဲ႔သင္တန္းကေတာ့ (၅)ရက္တာၾကာျမင့္ၿပီး သင္တန္းသား(၂၅)ဦးသာလက္ခံသင္ၾကားတာၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီသင္တန္းမွာေတာ့ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ႔ ၾသဂဲနစ္နည္းပညာစတင္ေပၚေပါက္လာပံုကစၿပီး ၾသဂဲနစ္ေၿမၾသဇာ၊ မိႈသတ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆးၿပဳလုပ္ပံုေတြ၊ ၾသဂဲနစ္နည္းပညာရဲ႕အေၿခခံမူ၀ါဒေတြ၊ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးၿခံတစ္ခုတည္ေထာင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား 

အသင္းက လက္ရွိမွာ လစဥ္အခမဲ့သင္တန္းေပးၿခင္းေတြအၿပင္ (၂)လတစ္ၾကိမ္ပညာရွင္ေတြနဲ႔ေဟာေၿပာပြဲမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ေစ်းကြက္ဖန္တီးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အပတ္စဥ္ ၾသဂဲနစ္ေစ်းတန္းဖြင့္လွစ္ၿခင္း၊ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ေနရာေဒသအႏွံ႔သင္တန္းေပးျခင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လထဲက ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးနည္း အခမဲ႔သင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး ျပီးခဲ့တဲ႔(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာလဲ အခမဲ့သင္တန္းကို (၁၈)ၾကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News