ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္ကုိးစားအားထားျပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ထြန္းေစရန္ တရားသူၾကီး၊ အမႈသည္နွင့္သက္ေသမ်ားတရားခြင္တြင္က်မ္းသစၥာကုိ တိက်ေလးနက္စြာ က်ိန္ဆုိေရးအဆုိကုိ ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေၿမာက္ပံုမွန္အစည္းအ၀းဒႆမေန႔အစည္းအေ၀းမွာ  အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ နုိင္ငံတကာမွာက်င့္သုံးျခင္းမရွိေသးတဲ႔တရားသူၾကီးမ်ား ေန႔စဥ္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိျခင္းဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားလာနုိင္တယ္ဆုိေပမယ့္တရားသူၾကီးေတြအတြက္အယုံအၾကည္တန္ေစတဲ႔ကိစၥေတြေပၚေပါက္လာနုိင္တာေၾကာင့္ အဆုိကုိမွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူၾကီးက ၿပန္လည္ေၿဖရွင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။


အဆုိကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ  ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္နဲ႔ ရက္(၈)ရက္တုိ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္(၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္(၁၄)ဦးကေဆြးေႏြးခဲ႔တာပါ။ အဆုိနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းေတြျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အဆုံးအျဖတ္ကုိ ရယူခဲ့ရာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူေပါင္း (၁၉၇)ဦးမွ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပါင္း(၁၆၅)မဲ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲေပါင္း (၉)မဲ နဲ႔ ၾကားေနဆႏၵမဲေပါင္း (၃)မဲရွိခဲ႔ျပီးေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားခဲ့တာေႀကာင့္ အဆုိကုိအတည္ျပဳလုိက္တာပါ။ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္ကုိးစားအားထားျပီး ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ထြန္းေစရန္ တရားသူၾကီး၊ အမႈသည္နွင့္ သက္ေသမ်ားတရားခြင္တြင္က်မ္းသစၥာကုိ တိက်ေလးနက္စြာ က်ိန္ဆုိေရး အဆုိကုိ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးမုိးက ဇန္န၀ါရီ လ(၂၃)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္(၁၁)ၾကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန႔အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။

 

Related News