ျမန္မာနိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴး ဖြင့္လွစ္တဲ့ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရႊအသိပညာဒါနသင္တန္း (၁/၂၀၁၉)ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ရွိ Myanmar Culture Vallery  ေရႊ၊ လက္၀တ္ရတနာ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အနုပညာပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႕၊ တင္သြင္းျခင္း One Stop Service Centre  မွာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။  ေရႊလက္၀တ္ရတနာ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အနုပညာပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအဆာင္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႕၊ တင္သြင္းျခင္း One Stop Service Centre  ကို ကုန္သည္ေတြလာေရာက္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ေရႊလုပ္ငန္းေတြပိုမိုဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစျခင္း၊  ျပည္ပက ေရႊထည္လက္၀တ္ ရတနာေတြ ျပည္တြင္းကုိတင္သြင္းလာတဲ့အခါ  မိမိႏို္္င္ငံက ထြက္ရိွတဲ့ လက္၀တ္ရတနာေတြကိုလည္း ျပန္လည္တင္ပို႕ေရာင္းခ်နိုင္ေစျခင္း  စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ဒီေရႊအသိပညာဒါန သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္တာသင္ၾကားတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 


သင္တန္းမွာ ေရႊထုတ္လုပ္မႈအပိုင္း၊ ေရႊသန္႕စင္မႈအပိုင္းေတြအျပင္ သန္႕စင္ၿပီးသားေရႊေတြကို ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္တာေတြ၊ ပန္းထိမ္အပ္တဲ့ ပံုစံေတြ၊ ပန္းထိမ္မွာ ေတြ႕ၾကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြ နဲ႕ ေရႊဆိုင္ဖြင့္လွစ္တဲ့လုပ္ငန္း စတဲ့ သင္တန္းေတြကို ပို႕ခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အာဆီယံနိုင္ငံနဲ႕ တန္းတူျဖစ္ေအာင္ ေငြေၾကးနဲ႕ ဘဏ္စနစ္ အေၾကာင္းေတြကိုလည္း သင္ၾကားသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ိ သိရပါတယ္။လက္ရိွမွာ သင္တန္းကို ေရႊဆိုင္ဖြင့္ထားသူေတြ၊ ပန္းထိမ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူေတြ ၊  ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ တက္ေရာက္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ယခုဖြင့္လွစ္တဲ့ ေရႊအသိပညာဒါနသင္တန္းကို သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ (၈)ရက္ၾကာသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ဒီသင္တန္းတက္ေရာက္ဖို႕ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက အသင္း၀င္တစ္ဦးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႕ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနတဲ့ သင္တန္းမွာ  သင္တန္းသားဦးေရ (၁၀၀) ထိသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News