ၿမန္မာ့ရိုးရာၿပယုဂ္တစ္ခုၿဖစ္တဲ႔ သနပ္ခါးမွထုတ္လုပ္ထားတဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြကို ႏိုင္ငံတကာမွာတြင္က်ယ္စြာသိရွိလာၿပီး အသံုးၿပဳလာေအာင္ ရြယ္ရည္ကာ သနပ္ခါးပြဲေတာ္ၾကီးကိုက်င္းပမွာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္မွာၿပည္တြင္းမွ သနပ္ခါးကုမၸဏီၾကီးေတြကလည္း သနပ္ခါးထုတ္ကုန္ေတြကို လာေရာက္ၿပသ ေရာင္းခ်သြားသြားမွာျဖစ္ျပီး သနပ္ခါးအေသြးၿပိဳင္ပြဲ၊ သနပ္ခါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတ အေမးအေၿဖၿပိဳင္ပြဲေတြနဲ႔ ဟာသအစီအစဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ  ပထဆံုးအၾကိမ္ အၿဖစ္ျပဳလုပ္သြားမယ့္ သနပ္ခါးပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၂)ရက္မွ(၁၇)ရက္ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၿပည္သူ႔ရင္ၿပင္မွာရွိတဲ႔ စမ္းေခ်ာင္းFood Town မွာပဲက်င္းပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ၿပည္သူ႔ရင္ၿပင္မွာရွိတဲ႔ စမ္းေခ်ာင္းFood Town ၿပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔အၾကိဳသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္မွာ ပထဆံုးအၾကိမ္အၿဖစ္ သနပ္ခါးပြဲေတာ္ၾကီးကို  ၿပည္တြင္းမွသနပ္ခါးကုမၸဏီၾကီးေတြပူးေပါင္းပါ၀င္ထားတဲ႔ အၿပင္ သနပ္ခါးေစ်းကြက္ၿပည္ပကိုထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနတဲ႔ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံအေၿခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုကလည္း ပါ၀င္ကူညီထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News