ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ေခတ္မီခရီးသည္နားခိုေဆာင္(Bus Shelter)ေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးတဲ့ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြမွာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္သြားဖို႔အတြက္  လက္ရွိမွာ တင္ဒါေခၚယူေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာၾကားပါတယ္။ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြမွာ ေခတ္မီခရီးသည္နားခိုေဆာင္(Bus Shelter)ေတြေဆာက္လုပ္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္းက လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးတဲ့ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြမွာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္သြားဖို႔အတြက္  လက္ရွိမွာျပည္တြင္းကကုမၸဏီေတြကို တင္ဒါေခၚယူ မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက အသိေပးေၾကာ္ျငာတာေတြကို လုပ္ေဆာင္ထားတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

တင္ဒါပံုစံေတြေရာင္းခ်တာကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွာအလြန္လိုအပ္လ်က္ေနတဲ့ ဘတ္(စ္)ကားမွတ္တိုင္အေဆာက္အဦမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွကို လက္ရွိက်င္းပေနတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ေတြမွာ (Bus Shelter)အတြက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း မွတ္တိုင္ေပါင္း(၅၀၀)တည္ေဆာက္ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကတည္းက တင္ဒါေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ လက္ရွိမွာမွတ္တိုင္ (၁၄၅)ခုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News