ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ  စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၿပီး လက္ရိွ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္နွစ္မွာ ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္နွစ္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပထအၾကိမ္ အျဖစ္ သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ သတၱေဗဒဌာနမွာဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ျပီး ေရသတၱ၀ါ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ငါးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရပ္ေတြကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကို စီမံေရးဆြဲထား တာျဖစ္ပါတယ္။ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားရာမွာေတာ့ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပညာရွင္ေတြက သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္သင္ၾကားရာမွာ အေျခခံ ငါးေရာဂါေဗဒ၊ ငါးအစာအာဟာရ ဆိုင္ရာပညာရပ္၊ အဆင့္ျမင့္ငါးေမြးျမဴေရး ပညာရပ္၊ ေရအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးနည္းပညာရပ္စတဲ့ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္ေတြကုိ သင္ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွာလည္း က်က္ေျဖရမွာမဟုတ္ပဲ စာတမ္းျပဳစုမႈအပိုင္းေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အပိုင္း ေတြကိုၾကည့္ျပီး အမွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တတိယနွစ္ေရာက္မွ  ငါး၊ပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ေတြ၊ ဓာတ္ခန္းခြဲေတြ၊ငါးအစာစက္ရံုေတြ၊ ငါးတန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္ကုန္စက္ရံုေတြ၊ ငါးအစာစက္ရံုေတြ၊ ငါးသားေဖာက္ခန္းေတြထဲကမွ မိမိတို႕စိတ္၀င္စားတဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာ အလုပ္သင္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တစ္လ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး  ဇီ၀ေဗဒဘာသာရပ္ အနိမ့္ဆံုး (၇၅)မွတ္၊အဂၤလိပ္စာရမွတ္ အနိမ့္ ဆံုး အမွတ္ (၆၀)ရွိရာမွာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္(၄၂၀) ရရိွရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းကာလက (၄)ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္ျပီး  သင္တန္းကာလျပီးစီးပါက B.Sc. Fisheries and Aquaculture ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမွင့္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ လက္ရိွ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈအပိုင္းမွာေတာ့  ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ(၄၀)ဦးကို ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၈)ဦးက သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Related News