ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးက ျမိဳ႕နယ္(၇) ျမိဳ႕နယ္မွာ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္ျပီး လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာေတာ့ အသက္ကိုးလမွ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ဦးေရ(၂)သိန္း(၃)ေသာင္းကို ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၁၇ ရက္ကစျပီး လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္ျပီး အထိုင္စုရပ္ အျဖစ္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (၈)ခုမွာ ထိုးႏွံေပးေနပါတယ္။ အထိုင္စုရပ္ေတြအျပင္ သားဖြားဆရာမေတြ ပါဝင္တဲ့ ေဆးထုိး အဖြဲ႕ (၅၆)ဖြဲ႕က ရပ္ကြက္ဓမၼာရံု၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေတြမွာ လွည့္လည္ ထိုးႏွံေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုး ကာကြယ္ေဆး စတင္ထိုးႏွံေပးတဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ကေန ေဆးထိုးႏွံျပီးေလးရက္ေျမာက္ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ အထိ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္မွာ အသက္ကိုးလကေန (၁၅)ႏွစ္အရြယ္အထိ ကေလးငယ္ဦးေရ ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႕ကို ထိုးႏွံ ေပးျပီးျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဝက္သက္ ေရာဂါလူနာကို လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္းေက်းရြာအုပ္စုကေန စတင္ ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြအေနနဲ႕ စိုးရိမ္ျပီး ကာကြယ္ေဆးလာေရာက္ထုိးႏွံေပးတာလို႕ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္အတြင္းေနထိုင္တဲ့ မိဘတစ္ဦးက ေျပာျပပါတယ္။ ဝက္သက္ေရာဂါကပ္ေရာဂါအသြင္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးထဲက ျမိဳ႕နယ္ (၇)ျမိဳ႕နယ္မွာ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာ ကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးေနတာျဖစ္ျပီး လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးထိုးကာလကိုေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ကေန ၂၈ ရက္အထိသတ္မွတ္ထားေပမယ့္ လူဦးေရမ်ားတဲ့ လိႈင္သာယာမွာေတာ့ ငါးရက္အပို ေဆာင္းကာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေတြထဲထိ ကာကြယ္ေဆးလိုက္လံထုိးႏွံေပးသြားမယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ 


 

Related News