(၅၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိမဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမမွာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ရက္က စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၅၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေတြနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ကတာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ (၅၆) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို မတ္လ(၁၁)ရက္မွ ၂၀ရက္အထိ(၁၀)ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပပြဲမွာေရာင္းခ်ဖုိ႔အတြက္ ပုလဲအတြဲစုစုေပါင္း(၂၇၄)တြဲ၊ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ(၅၀၀)နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ (၆၉၇၄)တြဲ စုစုေပါင္း(၇၇၄၈)တြဲ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရာင္းခ်မႈေတြကုိ မတ္လ (၁၂) ရက္မွာ စတင္သြားမွာျဖစ္ျပီး အဲဒီေန႔မွာ ပုလဲအတြဲ(၁၈၂)တြဲ၊ မတ္လ(၁၃)ရက္မွာ ပုလဲအတြဲ (၉၂)တြဲ၊ မတ္လ (၁၄) ရက္မွာ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၅၀၀ကို ေရာင္းခ် သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုျပပြဲမွာ အဓိကထားျပီး အမ်ားဆုံးေရာင္းခ်မယ့္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြကိုေတာ့ မတ္လ(၁၅)ရက္ကေန မတ္လ (၁၉)ရက္ထိ တစ္ရက္လွ်င္အတြဲ၁၂၀၀ႏႈန္းနဲ႔ အတြဲ၆၀၀၀ကုိလည္းေကာင္း ေနာက္ဆုံးေန႔ျဖစ္တဲ႔ မတ္လ ၂၀ရက္မွာေတာ႔ အတြဲ(၉၇၄)တြဲကုိေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခုျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရတနာကုန္သည္ ၄၁၃၂ဦးက တက္ေရာက္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသားအမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ၂၈၁၈ဦးအထိ တက္ေရာက္ဖို႔ စာရင္းေပးထားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News