ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ပထမအသုတ္ ေရာင္းခ်ေပးထားတဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူေတြအေနနဲ႔ မတ္လ(၈)ရက္မွ ဧၿပီလကုန္အတြင္း လာေရာက္ဆက္သြယ္ၿပီး ဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီၿဖစ္ၿပီး အဲ႔ဒီထဲက မဝယ္ျဖစ္တဲ့ အခန္းေတြနဲ႔ ေရာင္းဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ႔ အခန္းေတြကို ေပါင္းၿပီး ဒုတိယအသုတ္အၿဖစ္ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကို အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္တင္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း (၆၀၂၇)ေစာင္ထဲကမွ ပထမအသုတ္အျဖစ္ (၈၆၄)ခန္းကို ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊လွိႈင္သာယာ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)နဲ႔ သဃၤန္းကြၽန္းစတဲ့ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးထားတဲ့  အိမ္ရာေတြကိုေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက (၇၂၂)ဦးက ဆက္သြယ္၀ယ္ ယူဖို႕ စာရင္းေပးခဲ႔ေပမယ့္ ဘဏ္ရဲ႕လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့သူေတြ၊ ေနရာနဲ႔အထပ္မၾကိဳက္တာေတြစတဲ႔ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ မယူျဖစ္တဲ႔ အခန္းေပါင္း (၁၆၅)ခန္းက်န္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မယူူျဖစ္တဲ့ (၁၆၅)ခန္းနဲ႔ ေရာင္းရန္က်န္(၁၄၂)ခန္း၊ စုစုေပါင္းက်န္ရွိေနေသးတဲ႔ (၃၀၇)ခန္းကို ဒုတိယအသုတ္အၿဖစ္ မၾကာခင္မွာ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္တန္းစီဇယားမွာ ျပည္သူ၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း၊ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္း၊ အျငိမ္းစားဆိုျပီး အုပ္စုေလးစု ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး၊ အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြအရ ျပည္သူ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္း ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း၊ အျငိမ္းစား ၁၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀ယ္ယူခြင့္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေရာင္းခ်ေပးထားတဲ့ တန္ဖိုးနည္း၊တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူေတြအေနနဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(၂)မ်ိဳးနဲ႔ ၀ယ္ယူ ႏိုင္တာၿဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ၀ယ္ယူရာ မွာ  ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွာ တစ္ခါထဲ ေငြအေက် ေပးေခ်ႏိုင္သလို ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အိမ္ရာႏွင့္အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး(၁၅)ႏွစ္အရစ္က်စနစ္နဲ႔လည္း ၀ယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 

Related News