တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသင္တန္းကို ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴးရံုးမွာ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး မတ္လ(၁၂)ရက္က သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအေျခခံသင္တန္းကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန အပါအ၀င္ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ တိုင္းက်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဖြင့္လွစ္တဲ႔ သင္တန္းကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အေနာက္ပိုင္းခရိုင္(၁၃)ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ႔ ျမိဳ႕နယ္ရံုးေတြက ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေတြ နဲ႔ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း(၅၉)ဦးတက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရတာက ျပည္သူလူထုအတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို ေခ်ာေမြ႔စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုသင္တန္းေတြက တစ္ဆင့္ မိမိရဲ႕ေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္ေတြမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈေတြကိုျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသင္တန္းကိုေတာ့ မတ္လ(၁၂)ရက္မွ (၁၅)ရက္အထိ စာေတြ႔၊လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာမ်ားနဲ႔ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News