ဗိုလ္တေထာင္က်ိဳက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈ (၇၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိၿပီးစီးေနၿပီး ေမလ(၂)ရက္မွာ အျပီးသတ္ ကပ္လွဴသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဗိုလ္တေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ဆံေတာ္ဦးေစတီေတာ္မွာ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴမႈကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလက စတင္ကပ္လွဴခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ေခါင္းေလာင္းေတာ္နဲ႔ ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းသာ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴဖို႔ က်န္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၾကာေမာက္ၾကာလန္အပိုင္းကိုေတာ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္က ကပ္လွဴခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ ထီးေတာ္သစ္တင္လွဴရာမွာ ထိခိုက္မႈေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာ အသစ္ျပန္လည္ကပ္လွဴမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အသစ္ျပန္လည္ကပ္လွဴမႈအတြက္ကိုေတာ့ (၅)ႏွစ္သက္တမ္းထိထားရွိႏုိင္မွာလို႔ သိရပါတယ္။ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားကိုေတာ့ေစတီေတာ္ရဲ႕ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္နဲ႔ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ေတြမွာ ကပ္လွဴပူေဇာ္တာ ျဖစ္ၿပီး က်န္အပိုင္းေတြကိုေတာ့ မ်က္ပါးေရႊကပ္လွဴပူေဇာ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာဖူးေတာ္မွာ ေရႊစင္၊ ေရႊျပားမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္မႈကိုေတာ့ အျပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းေလာင္းေတာ္ကို ကပ္လွဴပူေဇာ္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေရႊစင္ေရႊျပားမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ေရႊတစ္ပိတ္ႆာကို  အပ္ႏွံထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေရႊတစ္ပိႆာကိုလည္း ထပ္မံထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ဝယ္ယူထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခင္ကပ္လွဴထားတဲ့ ေရႊမိႈက္ခၽြတ္မ်ားကိုေလလံျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမွေငြက်ပ္သိန္း (၇၀၀)ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီေငြေတြနဲ႔ေရႊသကၤန္းမ်ားျပန္လည္ ကပ္လွဴမႈမွာအသံုးျပဳေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေစတီေတာ္ရဲ႕အေနကဇာတင္အခမ္းအနားနဲ႔ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းမႈကိုေတာ့လာမယ့္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News