ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့မႈခင္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ  အမႈႀကီးေတြအျဖစ္(၁၀)မ်ိဳးခြဲထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလက အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးအနက္ လူသတ္မႈနဲ႔မုဒိမ္းမႈ(၂)မ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မႈခင္းစာရင္းအရ သိရပါတယ္။အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးကေတာ့ လူသတ္မႈ၊ ဓါးျပမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ျပန္ေပးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ၊ တိရစာၦန္ခိုးမႈ၊ နိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ၊ လက္နက္မႈ၊ မတရားအသင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးအနက္ လူသတ္မႈက (၁၀)မႈ၊ မုဒိမ္းမႈကအမႈ(၂၀)ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး က်န္အမႈႀကီး(၈)မ်ိဳးကေတာ့မျဖစ္ပြားခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလက အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးမွာ လူသတ္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈနဲ႔ တိရိစာၦန္ခိုးမႈစတဲ့(၄)မ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့ကာ စုစုေပါင္းအမႈ(၄၀)ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ အမႈႀကီး(၁၀)မ်ိဳးေပါင္းက (၁၀)မႈေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။

မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈေတြမွာအမႈႀကီးနဲ႔ အျခားအမႈေတြအျဖစ္အဆင့္(၂)ဆင့္ခြဲျခားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအမႈေတြကိုလည္း(၁၀)မ်ိဳးထပ္မံခြဲျခားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအမႈ(၁၀)မ်ိဳးျဖစ္ပြားမႈေတြမွာလည္း  ၿပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလကထက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ အျခားအမႈ(၁၀)မ်ိဳးကလည္း  အမႈေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔ ပါတယ္။ အျခားအမႈ(၁၀)မ်ိဳးမွာ ခိုးမႈအမိ်ဳးမိ်ဳးနဲ႔ နာက်င္ေစမႈေတြ၊ က်န္အျခားအမႈေတြ ပါ၀င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုးမႈအမိ်ဳးမိ်ဳးအျဖစ္(၇)မ်ိဳးရွိၿပီး ခိုးမႈအမိ်ဳးမိ်ဳးက အမႈေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္၊ နာက်င္ေစမႈ(၂)မ်ိဳးေပါင္းက (၃၂၀)ေက်ာ္၊ က်န္အျခားအမႈေတြက(၇၅၀)ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အျခားအမႈ(၁၀)မ်ိဳးစုစုေပါင္းအမႈ (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အမႈႀကီးနဲ႔ အျခားအမႈစတဲ့ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈေတြ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဖမ္းဆီးေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလကထက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေပါင္း(၃၆၀၀)ေက်ာ္ ပိုမိုဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ပုန္း၊ ေလာင္းကစား၊ ျပည့္တန္ဆာ၊ က်င့္ ၅၄၊ ယစ္မ်ိဳး၊ ရဲအက္၊ ေျခခ်ဳပ္၊ မႈယစ္ေဆး၀ါး၊ ဆင္ဆာမဲ့ဗီဒီယို၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စတဲ့ အမႈေတြျဖစ္ၿပီး ဒီႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖမ္းဆီးမႈ(၁၀)မ်ိဳးေပါင္းကို အမႈေပါင္း(၈၀၀၀)ေက်ာ္ထိ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မႈခင္းစာရင္းအရ သိရပါတယ္။

 

 

Related News