အေမရိကန္သံရံုးရဲ႕ Mandalay Road Show အစီအစဥ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ မတ္လ(၁၁)ရက္မွ (၁၃)ရက္အထိ(၃)ရက္ၾကာ ဂ်က္ဖာဆင္စင္တာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ Mandalay Road Show အစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ စီးပြားေရးေကာ္နာ ဖြင့္လွစ္ရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ့ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္၊ မူးယစ္ေဆးျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖိုရမ္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္သံရံုးကိုယ္စားျပဳ သံတမန္ေတြက ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္မွာ မူ၀ါဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ပိုၿပီးအားေကာင္း လာေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အသံသြင္းေပးရန္(ဒီေန႔ ဂ်က္ဖာစန္စင္တာမွာလာၿပီး ျပဳလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္သံရံုးနဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို လူေတြပိုၿပီးသိေစဖို႔အတြက္ လာေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ ေဆြးေႏြးသြားမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ့ လူမႈေရးတာ၀န္ယူမႈ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားဗီဇာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိုလာေရာက္ေဆြးေႏြး တဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ ျမန္မာနဲ႔အေမရိကန္ရဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ပိုၿပီးသိရွိနားလည္သြားမွာပါ)အေမရိကန္-အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ အေမရိကန္သံရံုးမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူျခင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျခင္း၊အေမရိကန္-အာဆီယံစမတ္စီးတီး လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ မႏၱေလးစမတ္စီးတီးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။အခုဂ်က္ဖာဆင္စင္တာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News