တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးတဲ့ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္(၇)ဖြဲ႔နဲ႔ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)တို႔ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစုိးရဘက္က ဖိတ္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူထားတဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) က ဖိတ္ၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ NRPC ရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ႔ မတ္လ(၂၁)ရက္ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင္႔ျငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟုိဌာန (NRPC)မွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး ဖိတ္ၾကားခံရတဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ၊ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦး စုစုေပါင္း ႏွစ္ဦးႏႈန္းနဲ႔ဖိတ္ၾကားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္အေနနဲ႔NCA မထိုးရေသးတဲ႔အဖြဲ႔ေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ(၂၁)ရက္ကစျပီး တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမငါးခုမွာ ေလးလၾကာစစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ အားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း အခု NRPC နဲ႔ေတြ႔ဆံုျပီးရင္ တပ္မေတာ္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႔ကလည္း တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီနဲ႔ မတ္လ(၂၂)ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္မယ္႔ မတ္လ(၂၁)ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအ ေနနဲ႔တက္ေရာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ေလးလၾကာအပစ္ရပ္ကာလကေတာ႔ လာမယ္႔ဧျပီလ(၃၀)ရက္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏွစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာေတာ႔ NCAလက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ႔အဖြဲ႔ေတြထဲက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တရား၀င္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ SSPP တစ္ဖြဲ႔သာရွိေသးျပီး KNPP အဖြဲ႔ကေတာ႔ မတ္လ(၁၈)ရက္မွာ အစုိးရ၊မတ္လ(၁၉)ရက္မွာ တပ္မေတာ္ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔နဲ႔ေတြ႕ဆံုဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News