ယခုႏွစ္ ငါးမဖမ္းရရာသီမွာ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေရယာဥ္ေတြထြက္ခြင့္ကို သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ွာ့ခ်ပစ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ ပင္လယ္ေရျပင္မွာ ငါးမဖမ္းရ ရာသီနဲ႔ ငါးမဖမ္းရ ဧရိယာေတြ ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ေနက်ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးမဖမ္းရ ရာသီသတ္မွတ္တာကိုေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ငါး၊ပုစြန္သားေပါက္ဖြားရာသီခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ ေမလကေန ၾသဂုတ္လအထိ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ငါးမဖမ္းရာသီသတ္မွတ္ရင္ေတာ့ ငါးမဖမ္းရ ဧရိယာေတြထဲမွာ ငါးဖမ္းခြင့္ လံုးဝခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပဲ သုညရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ွာ့ခ်ပစ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္ကေတာ့ ငါးမဖမ္းရရာသီအတြင္းကမ္းေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေရယာဥ္ေတြထဲက (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ငါးဖမ္းထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ရင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ ေရလုပ္သားေတြ၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳေပးရန္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကို စာတင္ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ေတြရဲ႕ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ငါး၊ ပုစြန္သားေပါက္ဖြားရာသီခ်ိန္ေတြမွာ ငါးဖမ္းတာကိုရပ္ထားမွ ငါးသယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္ျပီး ငါး၊ပုစြန္မ်ိဳးပြားလာဖို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ကမ္းေဝးေရယာဥ္ငါးဖမ္းထြက္ခြင့္ကို ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြ၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးျပီးရင္ ရာႏႈန္းျပည့္ပိတ္ပင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

 

 

Related News