ျပည္တြင္းျပည္ပ မွအဆိပ္သင္႔အစားအစာမ်ားပေပ်ာက္ေရးအတြက္  က်န္းမာေရးပညာေပး၊ စာတမ္းဖတ္ပဲြနွင္႔ က်န္းမာေရးစကား၀ိုင္းကို မတ္လ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕ ျမိဳ႕မေစ်းခန္းမမွာ  ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးပညာေပး၊ စာတမ္းဖတ္ပဲြနွင္႔ က်န္းမာေရးစကား၀ိုင္းျပဳလုပ္ရတာက ကေလးငယ္ေတြမုန္႔႔ပဲ သေရစာစားရာမွာ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစျပီး  ျပည္တြင္းျပည္ပမွအဆိပ္သင္႔ မုန္႔ပဲသြားရည္စာမ်ားကို မစားသံုးေစဖို႔ ၊တိုင္းရင္းသားရိုးရာမုန္႕ေတြကိုစားသံုးျခင္းျဖင္႔ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ႔ ျမန္မာမုန္႔မ်ားျပန္လည္ေပၚေပါက္လာေစဖို႕စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရးပညာေပးစာတမ္းဖတ္ပဲြနွင္႔ က်န္းမာေရးစကား၀ိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာမုန္႔မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေျပာၾကားျခင္း၊ ဆရာမေဒၚေအးေအးသန္း(စက္မႈ)မွ “ၾကိဳတင္ကာကြယ္အစားအေသာက္အႏၱရာယ္”ေခါင္းစဥ္နဲ႔စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္း၊  ”ပါ၀င္ဆင္ႏဲႊမုန္႔တိုက္ပဲြ”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ”စကား၀ိုင္းဖဲြ႔ေဆြးေႏြးျခင္းစတာေတြကို  ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးပညာေပး၊ စာတမ္းဖတ္ပဲြနွင္႔ က်န္းမာေရးစကား၀ိုင္းကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ျမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာလူငယ္ပရဟိတအဖဲြ႔တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News