ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္ တိုးခ်ဲ႕ကေလးစာဖတ္ေဆာင္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ကေလးကဗ်ာ ရြတ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲ၊ စာအုပ္စတုဒီသာေပးလွဴပြဲကို မတ္လ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္) (၅၆)ရပ္ကြက္၊ ဆုျပည့္ရတနာ(၄)လမ္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္ကိုေတာ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္) (၅၆)ရပ္ကြက္၊ ဆုျပည့္ရတနာ(၄)လမ္းမွာေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးက လွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္ကို ယခင္ကတည္းက ပထမစာၾကည့္တိုက္ပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ရပ္ကြက္အတြင္းမွာဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ကို ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္မွာ ပထမစာၾကည့္တိုက္ပိုင္ရွင္ထံကေနလႊဲေျပာင္းယူခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကေလးေတြအေနနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ လမ္းနဲ႔အလွမ္းေ၀းေနတဲ့ အတြက္ ယခုအခါမွာေတာ့ စာၾကည့္တိုက္ကို လမ္းနဲ႔နီးေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ကေလးစာဖတ္ေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ စာၾကည့္တုိက္မွာ ကေလးေတြဖတ္ရႈဖို႔အတြက္  အမ်ားအားျဖင့္ ကေလးေတြႏွစ္သက္နိုင္မယ့္ ကာတြန္းစာအုပ္ေတြနဲ႔ဗဟုသုတ ရရွိေစနိုင္မယ့္ စာအုပ္ေတြကို စာၾကည့္တိုက္မွာ ထားရွိေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေတြ၊ စာစီစာကံုးစာအုပ္ေတြကို လည္း ျပင္ပစာအုပ္တိုက္ေတြကေန ၀ယ္ယူစုေဆာင္းေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကေလးစာဖတ္ေဆာင္ဆိုေပမယ့္ ရပ္ကြက္အတြင္းက အသက္ရြယ္အပိုင္းအျခားမေရြးလာေရာက္ဖတ္ရႈနိုင္တယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။  ပညာ့အလင္းစာၾကည့္တိုက္မွာ အျခားတန္ဖိုးႀကီး စာအုပ္ေတြလည္းထားရွိေပးထားတာေၾကာင့္ ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္ကေနအိမ္အထိငွားရမ္း သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စာၾကည့္တိုက္အသင္း၀င္ကတ္ျပားထုတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အသင္း၀င္ကတ္ျပားရွိတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ရက္ကို စာအုပ္ (၂)အုပ္ႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ကို  ငွားရမ္းဖတ္ရႈနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရပ္ကြက္အတြင္းမွာေနထိုင္တဲ့ ကေလးေတြကို စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တက္ေစဖို႔အတြက္ ကေလးစာဖတ္ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တာလို႔ လွဴဒါန္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုလိုေျပာပါတယ္။

 ပညာအလင္းစာၾကည့္တိုက္ကို ေန႔စဥ္ပိတ္ရက္မရွိဖြင့္လွစ္ေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး စာၾကည့္တိုက္အတြင္းက အေရွ႕ကေလးစာဖတ္ေဆာင္ကိုေတာ့ မနက္ (၆)နာရီကေနည(၇)နာရီအတြင္း ကေလးေတြလာေရာက္ဖတ္ရႈနုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အိမ္ကိုငွားရမ္းဖတ္ရႈမယ့္သူေတြကိုေတာ့ ညေန(၃)နာရီကေန ည(၇)နာရီအတြင္း အခမဲ့ငွားရမ္းေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News