ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ နဲ႔ လက္ရွိမွာ Yangon Petro စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြကေန သက္သာတဲ႔ႏႈန္းထားတစ္ခုနဲ႔ စက္သံုးဆီေတြကိုျဖန္႔ျဖဴးေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔  စက္သံုးဆီေစ်းၾကီးျမင္႔မႈကိုေလ်ွာ႔ခ်ႏိုင္ဖို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းၾကီးျမင္႔မႈကို ေလ်ွာ႔ခ်ႏိုင္ဖို႔ Yangon Petro အျပင္အျခားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္႔ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာပါတယ္။လက္ရွိမွာလည္း Yangon Petro စက္သံုးဆီဆိုင္ေတြဖြင္႔လွစ္ရာမွာ အစုိးရရဲ႕ ေငြေၾကးမပါ၀င္သလို ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလည္းမပါ၀င္ဘူးလို႔၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။လက္ရွိျပည္တြင္း စက္သံုးဆီေစ်းေတြဟာ အျမင္႔ဆံုးနဲ႔ အနိမ္႔ဆံုးေစ်းဟာ က်ပ္(၅၀)ေက်ာ္ကြာဟေနျပီး Yangon Petro ဆီဆိုင္ေတြအေနနဲ႔ အရံႈးခံေရာင္းေနတာမဟုတ္ပဲ ေစ်းႏႈန္း သက္သာေစရန္ အျမတ္အနည္းဆံုးနဲ႕ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

စက္သံုးဆီေစ်းသက္သာေအာင္ တစ္ခ်ိန္က အစိုးရစက္သံုးဆီဆို္င္ေတြကို ကာလေပါက္ေစ်းထက္သက္သာတဲ႔ ႏႈန္းထားတစ္ခုနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑က္ိုလႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔ေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းပိုင္းေလ်ွာ႔ခ် ေရာင္းခ် ႏိုင္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။စက္သံုးဆီေစ်းဟာ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မႈအတြက္ အေရးပါတာေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီအသင္းအေနနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ဖို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကတိုက္တြန္းပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိ စက္သံုးဆီဆိုင္ေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္ရွိျပီး တစ္လကို ဒီဇယ္ တန္ခ်ိန္ (၄) သိန္း၊ ဓာတ္ဆီ တန္ခ်ိန္ (၂)သိန္းခြဲ ၊ ဂါလန္အေနနဲ႔ ဒီဇယ္ ဂါလန္သန္း(၁၀၀)ေက်ာ္ နဲ႔ဓာတ္ဆီ ဂါလန္သန္း(၆၀) ေက်ာ္ တင္သြင္းေနရတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း ထံကသိရပါတယ္။

 

 

Related News