အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရး-OSC  အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းကို ေမလ(၁၁)ရက္က ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ OSC အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုမွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈ ကုိ ပုဂၢလိကေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈဖူလုံေရး အာမခံအလုပ္သမားေတြ  ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္ ျပင္ပလူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ရွိ OSC ေဆးရံုနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လူမႈဖူလံုေရး-OSC  အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ ရုံးခ်ိန္ျပင္ပက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကေဆးရုံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတာဟာ အာမခံအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျပင္ပလူနာေဆးကုသမႈေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကုိ ယခင္ကထက္အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီ ကုသႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လူမႈဖူလံုေရး-OSC  အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္းမွာ လက္ရွိအာမခံအလုပ္သမားတစ္ဦးကို ေငြက်ပ္(၅၄၄၅)က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္သမား(၄၀၀၀)နီးပါးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဖူလုံေရးအဖဲြ႔အေနနဲ႔ အဖဲြ႔ပုိင္ေဆးရုံႀကီး (၃)ရုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးခန္း (၉၆) ခန္း၊ ဌာနႀကီးေဆးခန္း (၅၅) ခန္း၊ကဲ၀ဲလ္ေဆးခန္း (၄) ခန္း၊ တုိင္းရင္ေဆးကုခန္း (၁) ခန္းနဲ႔ ေရြ႔လ်ားေဆးကုသယာဥ္(၂) စီးတုိ႔နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံအလုပ္သမားေတြ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈျပင္ပ လူနာ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွာ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒီအခမ္းအနားကို အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းနဲ႔ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News