သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာေရႊဇ၀ါယြန္းပန္းခ်ီအပိုင္း (၃၊ ၄၊ ၅) ႏွင့္ သေစၥးရိုးပန္းေရႊခ်ပန္းခ်ီအပိုင္း (၂) ေအာင္ပြဲေရစက္ခ် အလွဴမဂၤလာအခမ္းအနားကို ေမလ (၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့့ပါတယ္။ 

ေရစက္ခ်အလွဴမဂၤလာအခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးဇာနည္၀င္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္အတြင္း ယခင္က မွန္ၾကမ္းစီေဆးသြင္းကပ္လွဴထားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကာလၾကာရွည္လာတဲ့အခါ မွန္ေတြကြာက်ၿပီး အျမင္မတင့္တယ္ေတာ့ တာေၾကာင့္ မွန္ၾကမ္းစီေဆးသြင္းေနရာမွာ ယခုကပ္လွဴေနတဲ့ ေရြဇ၀ါယြန္းေတြကို အစားထိုးလဲလွယ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ကပ္လွဴေနတဲ့ေရႊဇ၀ါယြန္းေတြကေတာ့ ေအဒီ (၁၃/၁၄)က ယြန္းပညာျဖစ္ၿပီး ေရႊဇ၀ါယြန္းအျပင္၊ သေစၥးသရိုးပန္းေရႊခ်ပန္းခ်ီေတြကိုလည္း ကပ္လွဴပူေဇာ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုကပ္လွဴပူေဇာ္တဲ့ ေရႊဇ၀ါယြန္းနဲ႔ သေစၥးသရိုးပန္းေရႊခ်ပန္းခ်ီေတြက မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္နဲ႔ ေလဒဏ္ထိျခင္းမရွိပါက ႏွစ္(၄၀)ေလာက္တာ ရွည္ခံႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္မွာ ေရႊဇ၀ါယြန္းကပ္လွဴပူေဇာ္တာကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီးေရႊဇ၀ါယြန္း ပန္းခ်ီအပိုင္း(၃၊ ၄၊ ၅) ကပ္လွဴပူေဇာ္မႈအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္(ႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာ့ခုႏွစ္ဆယ့္ကိုးသိန္းခန္႕)၊ သေစၥး သရိုးပန္းေရႊခ်ပန္းခ်ီအပိုင္း(၂)မွာ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ေငြက်ပ္သိန္း(၆၅၀)ကုန္က်ခံေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News