နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေန႔စဥ္ေငြက်ပ္ (၁ဒသမ၂)ဘီလီယံနဲ႔ (၁ဒသမ၅)ဘီလီယံၾကား စုိက္ထုတ္သုံးစြြဲေနရတယ္လုိ႔ေမလ(၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ျပည္သူ႔ အတြက္ တတိယတစ္နွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရွိခဲ႔ရတာပါ။ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္အတြက္ တစ္နွစ္ကိုေငြက်ပ္(၅၀၀) ဘီလီယံေက်ာ္အထိ စုိက္ထုတ္သုံးစြဲေနရတာပါ။ ယခုလုိစုိက္ထုတ္သုံးစြဲေနရတာေတြကုိ ကာမိဖုိ႔ရာအတြက္  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံဖုိ႔ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တုိက္တြန္းထား တာရွိတယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကာမိဖုိ႔ရာအတြက္ မၾကာခင္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရာအတြက္ နုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲေတြကုိ တင္ျပထားရာမူအားျဖင့္လက္ခံထားတယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားေတြကုိတုိးျမႇင့္ျပီး ေကာက္ခံပါက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မလုိလားအပ္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံး စြဲမႈေတြကုိ ေလ်ာ့ခ်လာမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္  ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ေလ်ာ့နည္းလာနုိင္မယ္လုိ႔ ဦးတင္ေမာင္ဦးက ေျပာပါတယ္။ျမန္မာနုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံေတြထဲမွာ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားေကာက္ခံမႈအနည္းဆုံး နုိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

Related News