ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔(YRTA)မွ YBS(၃)ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းပဲြကို ေမလ(၁၁)ရက္က (YRTA)ရံုးခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူခ်ိန္ကစတင္ျပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။YRTAကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔က (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္(၁၆)ဦးနဲ႔စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆) ရက္မွာေတာ့ မထသကေန YBS စနစ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ (YRTA) အေနနဲ႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ဘတ္(စ္)ကားလိုင္း တစ္ခုထဲတင္မကဘဲ City Taxi မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းကားစနစ္၊Yangon Water Bus ေျပးဆြဲမႈေတြ အပါအ၀င္ ျမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္မႈအပိုင္းေတြကိုလည္း (၃)ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑ေတြမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔က (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဧျပီလမွာ YRTA ကို အဖြဲ႔၀င္(၂၂)ဦးနဲ႔ တိုးျမွင့္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

YRTA ရဲ႕ (၃) ႏွစ္တာအတြင္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျပည္သူလူထု သိရွိေစဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အေနနဲ႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ YRTA အေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအားနည္းခ်က္၊ျဖည့္သြင္းရမယ့္ အခ်က္ေတြကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္သလို  မီဒီယာေတြရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔YBS စီးနင္းတဲ့ ခရီးသြားျပည္သူေတြရဲ႕ အဆင္ေျပမႈ၊မေျပမႈေတြကိုလည္း တင္ျပႏိုင္သလို ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈေတြလည္းျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

YRTA အေနနဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပည္သူေတြက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေစဖို႔ အတြက္ အစည္းအေ၀းေတြကို တစ္လႏွစ္ၾကိမ္ မီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုျပီး ရွင္းလင္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News