တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာနက မြမ္းမံျပဳစုျပီး ထုတ္ေဝတဲ့ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေဝါဟာရစာအုပ္ကို ေမလ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စိန္ရတုခန္းမမွာ တရားဝင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ပညာရပ္ေဝါဟာရေတြကို ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ကတည္းကျပဳစု ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ ေဝါဟာရေတြကို စုစည္းျပီး တကၠသိုလ္ပညာရပ္ ေဝါဟာရဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ၁၉၇၁ ကေန ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း အတြဲရွစ္တြဲ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ အတြဲရွစ္တြဲလံုးကို စုစည္းျပီး A ကေန Z အထိ ေဝါဟာရေတြ ပါဝင္တဲ့ စာအုပ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ယခု တရားဝင္မိတ္ဆက္တဲ့ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေဝါဟာရ စာအုပ္မွာလည္း  A ကေန Z အထိ ေဝါဟာရေတြပါဝင္မွာျဖစ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ မြမ္းမံထုတ္ေဝတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေဝါဟာရေတြကုိ ပညာရွင္ေတြနဲ႕တုိင္ပင္ျဖည့္စြက္ထားျပီး ယခုေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီ ေအာင္ ျပဳစုထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

ဒီစာအုပ္က ဝိဇၨာ၊ သိပၸံပညာရပ္ေတြ ေလ့လာလိုက္စားေနတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေဝ တာျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးဘာသာရပ္၊ စက္မႈသိပၸံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ပညာေရးႏွင့္ တိရစာၦန္ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ ေဝါဟာရေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိမယ့္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ ေဝါဟာရစာအုပ္မွာ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ အနက္ဘာသာျပန္ ထားျပီး A ကေန F အထိ ေဝါဟာရေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲစကားလံုးေတြ ထပ္မံျဖည့္စြက္ထားတယ္လို႕သိရပါတယ္။ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွာ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ ေဝါဟာရစာအုပ္ အုပ္ေရေလးဆယ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထံ လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ေနျပည္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္ကိုေတာ့ ဆယ္အုပ္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို က်ပ္ ခုနစ္ေထာင့္ငါးရာနဲ႕ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ျပီး တကၠသိုလ္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာနကေန မွာယူႏုိင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

Related News