ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းက ဦးစီးျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြကို ေမလ(၁၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕Park Royal မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြကို ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြ အသိပညာတိုးပြားလာေစဖို႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအျပင္ ကုန္သြယ္စီးပြားေရးတိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသဖြ႔႔ံျဖိဳးေရးဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း ဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူ၊ မုတ္သုန္ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖဲြ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း၊ ေရႊေရာင္လြင္ျပင္ ဥကၠ႒ ေဒၚေထြးေထြးေအာင္နဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူေတြက ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သြားလာရ အဆင္ေျပေစဖို႔ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အစရွိတဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းအေနနဲ႔ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး အျပင္ျပည္သူေတြအသိပညာ ဗဟုသုတတိုးပြား လာေစဖို႔  ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြေတြကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News