အခ်က္အလက္ေတြအရ ယေန႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဟာ အေကာင္းဆံုးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မယ္႔ ေနရာဆိုတာ သက္ေသ တည္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ေမလ(၁၀)ရက္ကေန(၁၁)ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္မွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ဟာ ႏိုင္ငံ႔ဂ်ီဒီပီရဲ႕ (၂၄)ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကို္ယ္စားျပဳေနျပီး ႏွစ္စဥ္(၉.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ေနကာ ႏိုင္ငံ႔ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈ ရဲ႕ အဓိကေမာင္းႏွင္သူျဖစ္တယ္လိ္ု႔ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကဘဏ္မ်ား အားလံုးတည္ရွိရာ ေနရာျဖစ္သလို ရန္ကုန္စေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းလည္းရွိတဲ႔ ဘ႑ာေရးဗဟုိဌာနလည္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အၾကီးဆံုးေလေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး၊ မီးရထားနဲ႔ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းေတြရွိတဲ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သြင္းကုန္ေတြအတြက္ အဓိက၀င္ေပါက္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံ႔ကုန္သြယ္မႈရဲ႕(၈၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ရွိေနပါတယ္။

စက္မႈဇုန္(၂၉)ခုနဲ႔သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္လည္းရွိေနတာေၾကာင္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြထံ သတင္းေပးခဲ႔ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္လာဖို႔ အခုဖိုရမ္ကိုျပဳလုပ္တာျဖစ္ကာဖိုရမ္ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကာ တာ၀န္ရွိသူ(၁၂၀၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ျပည္တြင္းျပည္ပ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနေပမယ္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ၀န္းက်င္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ႔ျပီး ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္က်င္႔သံုးတာအပါအ၀င္ အင္တာနက္ကေန ကုမၸဏီေထာင္ႏိုင္တဲ႔အထိ ျဖစ္ေနျပီလို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အသိေပးခဲ႔ပါတယ္။လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဧျပီလ (၂၆)ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂)ဘီလီယံခြဲေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားကာ ဒီထဲက တစ္၀က္က ရန္ကုန္ကို ၀င္ေရာက္ထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံက သိရပါတယ္။

 

 

Related News