အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မႏၱေလးရံုးခြဲကို ေမလ(၁၁)ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ကြင္းအမွတ္-၄၀၇၊ ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးလုပ္ငန္းစက္ရံုဝင္း၊ တမၸဝတီရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္ရံုးကို ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အခုမႏၱေလးၿမိဳ႕မွ တတိယေျမာက္ရံုးခြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါ။

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔မႏၱေလးရံုးခြဲကို ဗဟိုျပဳၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ပညာေပးေရး၊ တားဆီးကာကြယ္ေရးနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္အျပင္ အစိုးရဌာန၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူ လူထုကို ပိုမိုနီးကပ္စြာဆက္ဆံေဆြးေႏြးႏိုင္စြမ္းရရွိႏိုင္မယ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဂလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြဟာကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ၾသဇာကို တလြဲအသံုးမျပဳဖို႔နဲ႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအခြန္ေငြကို အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဖြင့္ပြဲအမွာစကားမွာ ေျပာၾကားပါတယ္။

အခုဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မႏၱေလးရံုးခြဲကိုလိပ္မူကာ တိုင္ၾကားမႈေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၿပီးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလြယ္ကူေအာင္ တိုင္းတန္းလိုတဲ့အခ်က္ကို အေၾကာင္းအရာမွန္ကန္ျပည့္စံုစြာ ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပဖို႔ လိုအပ္ၿပီး မမွန္မကန္တိုင္ၾကားမႈေတြအတြက္ မိမိတိုင္ၾကားစာအေပၚတာဝန္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မႏၱေလးရံုးခြဲဖြင့္ပြဲကိုေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားသူႀကီးေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ UNDP၊ UNODC နဲ႔ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာဝန္ရွိသူေတြ၊ INGO အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သတင္းမီဒီယာေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News