(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈအေျခအေနဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကာလတူႏႈိင္းယွဥ္ရင္(၂၂)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လမွာလူဦးေရ(၁)သိန္း (၆)ေသာင္းခန္႔အထိ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး  (၂၀၁၈)မတ္လကထက္ (၁၃၁)ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမို၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးတုိးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္လာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက စတင္ၿပီး တရုတ္္ႏိုင္ငံကို ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာနဲ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အခုလို ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈပိုမိုမ်ားျပားလာတာလို႔ သိရပါတယ္။ ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ဒုတိယတိုးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံက(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မတ္လမွာခရီးသြားဦးေရ သံုးေသာင္း (၇)ေထာင္ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ မတ္လကထက္ ခရီးသြားဦးေရ ထက္၀က္နီးပါး ပိုမို၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မတ္လမွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခရီးသြားလာေရာက္မႈတုိးတက္တဲ့ တတိယအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ခရီးသြား(၃)ေသာင္း(၄)ေထာင္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ မတ္လကထက္ (၂၁)ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာခဲ့တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ အီတလီ၊ ၾသစၾတီးယားနဲ႔ စပိန္ႏုိင္ငံေတြက ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈမွာ အခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ ၀င္ေရာက္မႈတိုးတက္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈမွာ(၃)သန္းခြဲခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ၀င္ေရာက္တာဟာ (၁)သန္းေက်ာ္ပဲရွိၿပီး က်န္တာေတြက နယ္စပ္၀င္ေပါက္ေတြကေန ၀င္ေရာက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News