ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ပုံမွန္ေတြ႕ဆံုမႈေတြ မရွိခဲ့တာဟာ ႀကီးမားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္းမီဒီယာ ေတြနဲ႔ တစ္လကို ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွာ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေမလ(၁၀)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္မွာ ေျပာၾကားခဲ႔တာပါ။

မီဒီယာသမားေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံ ဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ ေျဖဆိုဖို႔အခက္အခဲရွိတာေၾကာင္႔ သတင္းမီဒီယာ သမားေတြ သတင္းအခ်က္အလက္ေမးျမန္းမႈလြယ္ကူေစဖို႔ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရနဲ႔  သတင္း မီဒီယာေတြၾကားမွာ ထိေတြ႔မႈနည္းတာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းေဖာ္ျပမႈေတြကလည္း လိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ႔တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက မီဒီယာသမားေတြကို ဖမ္းဆီးတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈေတြဟာ အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေတာ္ဆိုးတဲ့ ေတြ႕ႀကံဳမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ သတင္းမီဒီယာေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုတယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ဒါဟာရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သက္တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္ မီဒီယာနဲ႔ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကေတာ႔ တိုင္းအစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအေပၚ ရွင္းလင္းမႈေတြနဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ အၾကာင္းအရာ တစ္ခ်ိဳ႕ေပၚမွာသာ မီဒီယာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းမႈေတြရွိခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Related News