ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧကကိုးရာေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီထူေထာင္ စီမံကြပ္ကဲေန တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ကတည္းက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ပန္းတေနာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧကကိုးရာေပၚမွာ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ အဲ့ဒီငါးေမြးျမဴေရးဇုန္မွာ ငါးတန္ကို အဓိကေမြးျမဴမွာျဖစ္ျပီး ျပည္ပကို တင္ပို႔သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ငါးေမြးကန္ေတြကို ဧကေလးရာတူးထားျပီး က်န္ေျမဧကေတြေပၚမွာ ငါးသားေဖါက္လုပ္ငန္းေတြ၊ အစာေတာင့္စက္ရံုေတြ၊ ေအးခဲစက္ရံုေတြနဲ႔ ငါးတန္ကို အသားလႊာျပီး တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္မယ့္ စက္ရံုေတြ တည္ေဆာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဇုန္အတြင္းလုပ္ကိုင္မယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ အတြက္ပါ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အခ်ိန္ယူ ေဆာက္လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေမြးျမဴေရးဇုန္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မတည္ထူေထာင္ထားတဲ့ Global Earth အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးေမြးျမဴေရးဇုန္စတင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အံုေတြ ျပည့္စံုရင္ ေတာ့ ဇုန္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရွယ္ယာထည့္ဝင္ေစမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ငါးေမြးျမဴဇုန္မွာ ငါးတန္ကို ႏိုင္ငံတကာမွာ ေမြးျမဴေနတဲ့အတိုင္း ေျပာင္းလဲေမြးျမဴသြားမွာျဖစ္ျပီး ဧကတစ္ရာ စမ္းသပ္ေမြးျမဴေနပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးဇုန္ကို လာမယ့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ အျပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ရည္မွန္းထားျပီး ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မယ့္ ငါးတန္ေတြကိုေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံကို အဓိက တင္ပို႔သြားဖုိ႔ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    

 

 

Related News